top of page

"אתה יכול לחלום ולעצב את המקום היפה ביותר בעולם, אך נדרשים אנשים טובים ומקצועיים כדי להפוך את החלום למציאות"

יחד נדל״ן משקיעה את כל המשאבים והבדיקות על מנת לספק לדיירים את רמת האיכות הטובה ביותר.

לשם כך, מבצעת החברה בקרות איכות קפדניות לאורך כל שלבי הבנייה וכך מונעת ליקויים ופגמים מבעוד מועד.

 

אנו מבינים כי כניסת הדיירים לדירה החדשה הנה בגדר ״חלום שמתגשם״ ואנו צריכים לספק מערך שירות תומך וללוות תהליך זה על מנת שהחוויה תהיה הטובה ביותר. 

מחלקת שירות הלקוחות של החברה עומדת לרשות דיירי החברה משלב מסירת הדירה ולאורך תקופות הבדק והאחריות, בהתאם להוראות חוק המכר (דירות).

החברה מעמידה לרשות הדיירים מענה זמין לתיאום טיפול על ידי צוות מחויב, מיומן ומקצועי, המלווה אותם בפניותיהם לטיפול בדירות ובשטחים המשותפים.

bottom of page