top of page

"אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום.
בחיים הדברים אינם קורים מעצמם, בתחום הנדל"ן יש לנקוט בגישה פעילה על מנת שפרויקטים ירקמו עור וגידים"

אודות תמ"א 38

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התכנית התקבלה לאור סקרים ותחזיות של גופי מחקר שונים בארץ ובחו"ל שקבעו כי רב הסיכוי להתרחשות רעידת אדמה חזקה באזורנו, העלולה לגרום לקריסתם של מבנים רבים שאינם עומדים בתקן. מטרת התכנית היא לעודד את דיירי הבתים המשותפים לחזק בניינים, שהיתר לבנייתם הוצא לפני 1 בינואר 1980.

כל בניין שזכאי לתמ"א 38 ייהנה מהטבות ושדרוגים, ללא עלות כספית.

שדרוג הבניין צפוי להעלות את את ערך הנכס ב- 30% ולשפר משמעותית את איכות החיים.

מה זה תמ"א 38?

1. תמ"א 38/1 – חיזוק והוספה

במסגרתו, דיירי בתים משותפים ייהנו מחיזוק יסודות הבניין , תוספת ממ"ד ומרפסת שמש, התקנת מעלית חדשה, חידוש חזית הבניין והחלפת תשתיות ישנות וזאת בתמורה לזכויות הבנייה על הגג. והכל ללא הוצאה כספית מצד הדיירים.

2. תמ"א 38/2 – הריסה ובנייה מחדש

במסגרתו, הבניין הישן ייהרס מן היסוד וייבנה בניין חדש, הדיירים ייהנו מבניין בתכנון מודרני, דירה מורחבת עם ממ"ד ומרפסת שמש, מעליות, שכ"ד מלא בתקופת הבנייה וחנייה תת קרקעית צמודה בטאבו.

בשני המסלולים יחד נדל"ן תממן את כל הוצאות הפרויקט ותעמיד לרשותכם חבילת בטוחות מורחבות, וכן עו"ד דיירים, מפקח ושמאי במידת הצורך.

 5 שלבי העבודה בפרויקט תמ"א 38

שלב הייעוץ

בשלב זה ניפגש עם בעלי הדירות או נציגיהם. בפגישה נסביר בצורה יסודית על תהליך תמ"א 38, על אופן יישום התוכנית בבניין שיכלול פירוט אודות תוספות הבניה האפשריות ודרכי שיפוץ המבנה ושדרוגו. בפגישה ניתן מענה פרטני לכל השאלות שיועלו ע"י בעלי הדירות, ונתייחס לדרישות בעלי הנכסים.

 

שלב הבדיקות

הגיעה העת לגיבוש דרישות הדיירים להשבחת הבניין ובחירת עו"ד לייצוג בעלי הדירות. לשם כך נפגש עם צוות אנשי המקצוע שנבחרו לביצוע הפרויקט, ונבצע סדרת בדיקות היתכנות הכוללות: חוות דעת מהנדס בניין, בדיקות משפטיות לגבי מימוש זכויות תמ"א 38, בחינת האפשרויות השונות לתכנון ועיצוב המבנה בכללותו.

שלב התכנון

נפעל בשיתוף מלא עם נציגות הבניין בשלבי התכנון. נציג תכניות אדריכליות לאישור הדיירים תוך התייחסות לתוספות הבניה המתוכננת לדירות, ממ"דים, מרפסות, מעלית, תיאור קומת הקרקע, הלובי, מחסנים, חניה והכנת הדמיה של הבניין המחודש ע"י האדריכל, וזאת במסגרת לוחות זמנים קפדניים. לאחר מכן נחתום על הסכם תמ"א 38 בין הדיירים לבין החברה ונגיש תכניות בנייה לאישור ועדה מקומית לצורך קבלת היתר. שלב אישור הועדה המקומית עשוי להמשך כשנה.

שלב הבנייה

עם קבלת היתרי בנייה, מתחיל שלב הביצוע של הפרויקט. אנו נאפשר לבצע התאמות פנים של הדירה בשלב זה וזאת באמצעות מחלקת התיאום והתכנון, כך שהדירה תתאים לצרכים האישיים שלכם ובהתאם לתכנון האדריכלי. מנהל הפרויקט יעמוד לרשות הדיירים בכל בעיה מתחילת הפרויקט ועד סיומו, תוך ניהול קפדני של כל שלב בבנייה במטרה ליצור סביבת מגורים מחודשת ונעימה.

  סיום הפרויקט

ועתה הגיע הרגע שכולנו חיכינו לו…

הרמת כוסית משותפת לכבוד סיום הפרויקט, בדירה גדולה ומשודרגת, בבניין עמיד בפני רעידות אדמה. שווי הדירה שלכם עלה ואתם מוזמנים להתחיל לחיות טוב יותר!

bottom of page